Video: Dabiskā atlase – Mafia

Kaut arī tradicionāli LevelUp koncentrējas uz tagadni un nākotni, reizēm nepieciešams atmiņā saukt labāko no pagātnes. Tādēļ esam nolēmuši reizēm veltīt laiku, lai atcerētos labākos mirkļus no mūsu kopīgās un personīgās spēļu vēstures. To, kas izceļas uz laikabiedru fona. Šoreiz – Mafia.

Video: Dabiskā atlase – Mafia Reviewed by on . Kaut arī tradicionāli LevelUp koncentrējas uz tagadni un nākotni, reizēm nepieciešams atmiņā saukt labāko no pagātnes. Tādēļ esam nolēmuši reizēm veltīt laiku, Kaut arī tradicionāli LevelUp koncentrējas uz tagadni un nākotni, reizēm nepieciešams atmiņā saukt labāko no pagātnes. Tādēļ esam nolēmuši reizēm veltīt laiku, Rating:
scroll to top
200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@levelup.area.lv to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.